KONTROLA FLOTY W JEDNYM PLIKU!

KALKULATOR PRZEWOŹNIKAStrona Główna - Kalkulator przewoźnika.pl

Generuj CMR OnLine

Pola poniżej są opcjonalne, wypełniasz według potrzeby.
1Egzemplarz dla: nadawcy + odbiorcy + przewoźnika + kopia
   1. Nadawca (nazwisko lub nazwa, adres, kraj)
MIĘDZYNARODOWY SAMOCHODOWY LIST PRZEWOZOWY

CMR nr

Niniejszy przewóz podlega postanowieniom konwencji o umowie miedzynarodowej przewozu drogowego towarow (CMR) bez względu na jakąkolwiek przeciwną klauzulę.

   2. Odbiorca (nazwisko lub nazwa, adres, kraj)
   16. Przewoźnik (nazwisko lub nazwa, adres, kraj)
Nr rej. pojazdu
   3. Miejsce przeznaczenia (miejscowość, kraj)
   17. Kolejni przewoźnicy (nazwisko lub nazwa, adres, kraj)
   4. Miejsce i data załadowania (miejscowość, kraj, data)
   18. Zastrzeżenia i uwagi przewoźnika
   5. Załączone dokumenty
   6.
    Cechy i numery
   7.
    Ilość sztuk
   8.
    Sposób opakowania
   9.
    Rodzaj towaru
   10.
    Nr statystyczny
   11.
    Waga brutto w kg
   12.
    Objętość w m3
    Klasa
    Liczba
    Litera
    (ADR*)
   13. Instrukcje nadawcy
   19. Postanowienia specjalne
   14. Postanowienia odnośnie przewoźnego
Przewoźne zapłacone:
Przewoźne nieopłacone:
   20. Do zapłacenia
   21. Wystawiono w:
   15. Zapłata
   22. Podpis i stempel nadawcy
   23. Podpis i stempel przewoźnika
   24. Podpis i stempel odbiorcy