pakiet mobilności 2022 kabotaże

Zasady kabotaży zgodne z Pakietem Mobilności 2022

Pakiet Mobilności to obszerny dokument mający na celu ujednolicenie zasad transportu drogowego na terenie Unii Europejskiej. Zbiór przepisów reguluje wszelkie zasady transportu wewnątrz UE,  delegowania kierowców czy zasad kabotaży .

Najważniejszą nowością jest wprowadzenie 4-dniowego „zamrożenia” pojazdu pomiędzy kolejnym kabotażem.

Dla przypomnienia – kabotaż, czyli operacja podjęcia ładunku i rozładunku w jednym tylko Państwie np załadunek i rozładunek w Niemczech. 

Zasada siedmiu i czterech dni

Zgodnie z przepisami pakietu mobilności przewoźnicy mogą wykonać tym samym pojazdem do maksymalnie 3 kabotaży w danym Państwie członkowskim, po uprzednio zakończonym transporcie międzynarodowym.

Ostatni rozładunek towarów podczas transportu kabotażowego przed opuszczeniem kraju UE przyjmującego towar, musi zostać przeprowadzony w ciągu 7 dni od momentu ostatniego rozładunku w tym kraju w ramach międzynarodowego transportu towarów.

Dodatkowo od 21 lutego 2022 r.  przewoźnicy nie mogą wykonywać przewozów kabotażowych tym samym pojazdem w tym samym państwie członkowskim przez 4 dni od zakończenia ostatniego przewozu kabotażowego. 

Ważną zmianą jest też to, że przewóz międzynarodowy i powrót nie „zeruje kabotażu” jak dotychczas to miało miejsce. Samo upłynięcie czterech dni zamrożenia również nie „zeruje kabotażu”. Nadal trzeba wyjechać z ładunkiem do innego kraju i wrócić z ładunkiem z innego kraju, by móc wykonać kabotaż.

W myśl zmienionego rozporządzenia pojazd lub zestaw pojazdów będzie musiał odczekać cztery pełne doby (licząc od godziny 00:00 do godziny 24:00). Jeżeli więc zestaw wyjedzie z Francji do Niemiec w środę o 10 rano, to kolejny kabotaż we Francji będzie możliwy w poniedziałek od godziny 00:00.

Zachowanie dokumentacji wstecz spoczywa na przewoźniku

Rozporządzenie jasno wskazuje, że na przewoźniku spoczywa obowiązek dokumentowania przewozów międzynarodowych i kabotażowych

Przewoźnik musi posiadać i przedstawić dla służb kontrolnych, dokumenty dotyczące poprzedniego przewozu międzynarodowego oraz każdego kolejnego przewozu kabotażowego. Służby kontrolne poszczególnych państw UE będą wymagać, aby firma przewozowa posiadała dokumenty na cztery dni wstecz. Dokumenty muszą stwierdzać, że w okresie ostatnich czterech dni nie wykonywał przewozów kabotażowych w danym państwie.

Usługi hostingowe zapewnia:

×

Koszyk