KONTROLA FLOTY W JEDNYM PLIKU!

KALKULATOR PRZEWOŹNIKA

Bezpłatna wersja próbna – pobierz i sprawdź jak to działa!


Generuj "URLOPÓWKĘ" Kierowcy ON - Line"

Wypełnij wszystkie pola poniżej

ZAŚWIADCZENIE O DZIAŁALNOŚCI


ATTESTATION OF ACTIVITIES /BESCHEINIGUNG VON TÄTIGKEITEN /ATTESTATION D’ACTIVITÉ

(ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 561/2006 LUB AETR)

REGULATION (EC) no 561/2006 OR THE AETR /VERORDNUNG (EG) Nr. 561/2006 ODER AETR /REGLEMENT (CE) No 561/2006 OU AETR

Sfałszowanie zaświadczenia stanowi naruszenie przepisówJa, niżej podpisany


oświadczam, że kierowca:


W okresie:


Wybierz jedną opcję z poniższych: